Nationale deelname van België

Vlaanderen

Composite Presence

Hoofdtentoonstelling

Dogma

 
 
 

Composite PresencePaviljoen van België | Vlaanderen

17e Internationale Architectuurtentoonstelling – La Biennale di Venezia

22 mei - 21 november 2021

 
 
 

 

Op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en in opdracht van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) presenteert Bovenbouw Architectuur in het Belgisch paviljoen de tentoonstelling ‘Composite Presence’. Aan de hand van vijftig referentieprojecten toont curator Dirk Somers (Bovenbouw Architectuur) de hedendaagse stad in Vlaanderen en Brussel in al zijn complexiteit: "Composite Presence belichaamt de haat-liefdeverhouding tussen architectuur en stad."

Bovenbouw Architectuur ontwerpt voor het Belgisch paviljoen een scenografie die een stedelijk landschap toont dat bestaat uit een reeks maquettes op schaal 1/15. Vijftig recente projecten van 45 hedendaagse Belgische bureaus dragen bij aan het denkbeeldige landschap.

meer informatie

 

De selectie van de projecten toont een evenwichtige architecturale ecologie waarin verschillende stijlen, functies en typologieën samenkomen. Veel van de projecten zijn renovaties en adaptaties die een staalkaart van vormen, tijd en texturen tonen. Of de projecten nu bescheiden herbestemmingen zijn, of blinkende newbies, allemaal delen ze de interesse om bij te dragen aan een stad die tegelijk opgelapt en evenwichtig is.

De geselecteerde projecten tonen ook het belang van het actuele beleid qua stadsplanning en aanbestedingen. Veel van de ontwerpen in deze stedelijke compositie komen voort uit procedures die opgezet werden door de stadsbouwmeesters, de Vlaams Bouwmeester en verwante instanties. De opstelling simuleert de onderhandelde stedelijke ruimte die zo langzaamaan ontstond.

(Dirk Somers, curator)

 

 

 

 
 

Hoofdtentoonstelling

'HOW WILL WE LIVE TOGETHER?'

 
 
 

Hashim Sarkis

Centraal Paviljoen (Giardini) - Arsenale

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Dogma

The Opposite Shore. Voorstedelijke bewoning, van privé-eigendom naar coöperatief wonen—2016-2019

De voorstad is misschien wel een van de meest controversiële erfenissen van de twintigste eeuw. Ze belichaamt een manier van leven ingegeven door de idyllische droom om buiten de stad te wonen. De voorsteden speelden in op het idee van het privébezit als fundamentele maatschappelijke karakterisering van een liberaal, democratisch ethos. Voor veel regeringen was het bevorderen van het individuele bezit van een vrijstaande eengezinswoning een manier om het gezin te individualiseren en te verankeren als hoeksteen van de samenleving. Een strikte scheiding van leven en werk en de volledige privatisering van de huishoudelijke arbeid kenmerkten de voorsteden: het huis vertegenwoordigde de veilige haven voor het gezinsleven, gevrijwaard van de promiscuïteit van de werkplaats en de sociale relaties. Vandaag zijn de voorsteden in Europa sterk in verval, niet alleen als maatschappelijke maar ook als ecologische constructie. Toch zijn de voorsteden er nog en zullen ze er nog lang blijven. 

Meer informatie

 

 

 
 

Andere Belgische deelnemers in Venetië

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Jan Boelen - Paviljoen van Litouwen

Lithuanian Space Agency (LSA) is verheugd het Paviljoen van Litouwen te kunnen voorstellen op de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia. In het unieke decor van de renaissancekerk Santa Maria dei Derelitti stelt het LSA een fictieve buitenaardse wereld voor die gravitationele esthetiek met kosmische verbeelding combineert. De tentoonstelling van het LSA in Venetië is gecureerd door Jan Boelen, in opdracht van Julija Reklaitė, en georganiseerd door Rupert, Centre for Art and Education.

meer informatie

Studio SNCDA - Paviljoen van Luxemburg

Het project voor het Luxemburgs paviljoen tijdens de 17e Architectuurbiënnale van Venetië wordt gezamenlijk uitgevoerd door het LUCA en architecte Sara Noel Costa de Araujo, bijgestaan door een multidisciplinair team dat vanaf mei in de ruimte van het Arsenale te vinden is.
‘How will we live together?’, is het algemene thema van deze 17e Biënnale, uitgekozen door curator Hashim Sarkis. Hierop inspelend stelt het Luxemburgse paviljoen een modulaire installatie voor, ontworpen door Sara Noel Costa de Araujo (Studio SNCDA) in de “Sale d'Armi” van het Arsenaal. De installatie bestaat uit meerdere ruimten van verschillende aard, waaronder een ruimte gewijd aan de modulaire habitat en andere aan de tentoonstelling - inclusief artistieke samenwerkingen met Koenraad Dedobbeleer, Ester Goris en Arnaud Hendrickx aan het werk ter plaatse. Het project wordt namelijk aangevuld met een residentieprogramma voor curators, op initiatief van LUCA.

Naast de installatie en het residentieprogramma is er een samenwerking met het Belgische architectuurtijdschrift Accattone gepland. In het meinummer verschijnen er verschillende artikelen over onder meer omkeerbare huisvesting en visies op een nieuw model dat het mogelijk zou maken gemeenschappelijke stedelijke grond opnieuw te gebruiken voor nieuwe vormen van samenzijn. De personen die hebben meegewerkt aan deze bijdragen hebben zeer uiteenlopende achtergronden. Natuurlijk enkele architecten en stedenbouwkundigen, maar ook kunstenaars, fotografen, milieudeskundigen, projectontwikkelaars, advocaten...

meer informatie

 
 

 

 

 
 

Traumnovelle - Paviljoen van Polen

De tentoonstelling Trouble in Paradise in het Poolse paviljoen beschouwt het platteland als een onafhankelijk onderzoeksgebied en zoekt er naar antwoorden op de vraag die het hoofdthema vormt van de Architectuurbiënnale van Venetië 2021 : Hoe zullen we samen leven? Het collectief PROLOG+1, dat curator is van de tentoonstelling, zal in samenwerking met een internationale groep architecten en kunstenaars aantonen dat in een tijdperk van toenemende lokale en mondiale crises, het platteland een essentieel element is bij de opbouw van duurzame menselijke omgevingen. Op 22 mei, de dag van de opening van de tentoonstelling, zal een digitale versie van het project online worden gezet via labiennale.art.pl.

De tentoonstelling in het Poolse paviljoen wordt georganiseerd door Zacheta, de Nationale Kunstgalerie van Warschau. Trouble in Paradise is een multidimensionaal verhaal over de toekomst van het gemeenschapsleven op het platteland. De makers van de tentoonstelling zien hierin een mogelijkheid om te discussiëren over wat we delen, door de scheidingslijn tussen de openbare en de privé-sfeer te overschrijden. Beschouwingen over de gemarginaliseerde kwesties van de uitgestrekte plattelandsgebieden en de toenemende migratie van stedelingen naar deze gebieden zijn een drijvende kracht geworden voor de ontwikkeling van speculatieve visies door de Europese architectenteams die waren uitgenodigd om deel te nemen aan het project. Een van deze teams is TRAUMNOVELLE die het EURECA-project presenteert.

EURECA – EU Climate Resistance Agency – werkt aan een continentaal infrastructuurplan om de gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het pakt specifieke bedreigingen aan zoals de stijging van de zeespiegel, droogte en bosbranden, en anticipeert op toekomstige bedreigingen door het bosareaal uit te breiden en meer CO2 te absorberen. Bovendien vergroot EURECA de veerkracht van de burgers en de autonomie van de lokale overheden. EURECA biedt bescherming op het Europese grondgebied als een vader voor zijn kinderen.

meer informatie

Notan Office

ECC European Cultural Centre 

Het jonge Brusselse architectenbureau zal twee gerealiseerde projecten tentoonstellen: LINCOLN in Brussel en LE13EME in Beiroet. Beide projecten zijn dakuitbreidingen, het zijn allebei appartementen en allebei bieden ze vloeiende ruimtes die worden gearticuleerd door functionele kernen. De filosofische benadering is weliswaar zeer vergelijkbaar, maar het resultaat is sterk verschillend.

In deze tentoonstelling en met deze twee projecten wil NOTAN OFFICE de invloed van de context en de gebruikte bouwmiddelen benadrukken. De vakman als belangrijke parameter voor een authentiek, eigentijds en uniek resultaat.

De twee tentoongestelde projecten illustreren een van de steeds terugkerende vragen in de kantoorarchitectuur: het zoeken naar een evenwicht tussen “het beheersbare en het onverwachte”. In samenwerking met de kunstenaar/fotograaf NICOLAS DELAROCHE, die dezelfde obsessie deelt voor onwaarschijnlijkheid als ruimtelijke en materiële meerwaarde, zullen de beelden van de projecten worden afgedrukt op aardewerk volgens een techniek die de kunstenaar beheerst. Een rauwe weergave ter onderstreping van de wens van NOTAN OFFICE om altijd ruimte te laten voor iets dat niet te voorspellen valt.

meer informatie

 
 

 

 

 
 

CRU! Architecten

ECC European Cultural Centre

CRU! architecten stelt op de Biënnale in Palazzo Mora een constructie voor die samen met studiebureau Mouton en uitvoerder Detavernier werd ontworpen en uitgevoerd. De constructie reflecteert over het 'nieuwe bouwen' door de kracht aan te tonen van bamboe, een nieuw oud bouwmateriaal, dat door zijn eigenschappen even goed of beter is dan bijna alle andere bouwmaterialen voor constructieve doeleinden, ook in onze regionen. Door een krachtenspel dat ingenieur, architect en uitvoerder samen ontwierpen te visualiseren wordt hiermee ook de toekomst van samenwerking verbeeldt, die eveneens het (verre) verleden was, onder andere in kathedralen - waar gewichten met katrollen omhoog werden gebracht. Het krachtenspel wordt aangetoond door een gewicht te verzesvoudigen (door middel van het gebruik van deze katrollen) en aldus een hogere kracht op de bamboe-geometrie te laten uitoefenen, daarmee de sterkte van het materiaal aantonend. De toeschouwer kan eveneens op de plaat gaan staan waar er reeds gewichten op staan, en aldus de druk of tensie op het systeem verhogen, waarbij de gekozen oplossing (bamboe in triangulatie - met modulaire geprefabriceerde knooppunten) kan zorgen voor het opvangen van die krachten. Doordat de constructie in zijn volledigheid geprefabriceerd was en er een circulaire screw-unscrew techniek gebruikt werd kon de constructie ter plaatse met 2 man op 2u45min opgezet worden, wat qua testcase van tijdsbesteding van belang kan zijn om bamboe een economische en ecologische relevantie te geven. Deze technieken werden ook uitvoerig bestudeerd in een  doctoraatsverhandeling aan de KUL dep. engineering/Human Setllements  door de uitvoerende architect. Als titel van het werk werd 'collapse-mind your step (and make your weight count)' genomen; de invloed van de huidige crisissen op de manier waarop we leven vormt een spanningsveld dat kan leiden tot balans of ineenstorting van het systeem, afhankelijk van de reactie-kracht die individuen uitoefenen op het systeem. Of hoe fysica en de natuur kunnen helpen bij het tegengaan van deze "collapse". Naast de hoofdconstructie wordt er tevens ander werk van CRU! getoond in de ruimte ernaast, vooral met nadruk op het gebruik van Blue Economy en proportionaliteit in de meeste van de recente werken  van CRU!  Later zal er een maquette toegevoegd worden van een project in samenwerking met de Blue-Economy beweging en de Taiwanese overheid, waarbij een modulaire bamboe-oplossing kan opgezet worden tot een post-disaster-commandocenter,  een woning die kan verplaatst worden of andere toepassingen. Deze maquette kon de Biënnale niet bereiken vanuit Taiwan door de welbekende crisis, exemplarisch voor de filosofie achter de getoonde constructie.

Meer informatie