Thierry De Cordier

Centraal Paviljoen (zaal 9)
55e Internationale Kunsttentoonstelling
La Biennale di Venezia
1 juni – 24 november 2013

Van Thierry De Cordier worden negen schilderijen vertoond die de muren vullen van zaal 9 van het Centraal Paviljoen. Zijn werk wordt geplaatst naast een vroeg beeldhouwwerk van Richard Serra dat in het midden van de zaal staat. In deze installatie reflecteren de beide kunstenaars, elk op hun eigen manier, over de relatie tussen horizontaal en verticaal.

bio

Thierry De Cordier is filosoof, performer, beeldhouwer, schrijver en dichter. Als jonge kunstenaar leidde hij een rondzwervend bestaan dat hem ertoe bracht na te denken over architectuur als model voor sociale relaties. Gedurende lange tijd was zijn tuin een substituut en metafoor voor de wereld. Later keerde hij de wereld de rug toe en richtte hij zijn blik op de zee. Thierry De Cordier is een existentialistische kunstenaar die tracht de wereld te begrijpen door zijn eigen ervaringen. Zijn werk is het resultaat van een persoonlijke queeste: een zoektocht naar zijn eigen identiteit, zijn verhouding tot de wereld, en zijn rol binnen de maatschappij. Zijn werk, waarbij het onooglijk kleine wordt weergegeven in het onmetelijk grote, ontwikkelt zich op een organische manier vanuit zijn innerlijke psyche. Gedurende de laatste decennia heeft Thierry De Cordier zich toegelegd op de schilderkunst. Terugkerende thema's in zijn werk omvatten bergen, zeegezichten en desolate landschappen waarvoor hij gedeeltelijk werd geïnspireerd door de uitgestrekte topografische schilderijen in zwart en wit die in China werden vervaardigd tijdens de 10e en 11e eeuw, maar die tegelijk ook de essentiële kwaliteiten van het landschap en het licht weten te vatten van Noord-Europa. De grijze hemels en inktzwarte zeeën van zijn monochromatische schilderijen roepen melancholie op, met als meest dramatische scènes die waarbij golven en bergkliffen samensmelten als belichaming van de natuurkrachten in één enkel oerbeeld.

Een grote zaal die is gewijd aan het werk van De Cordier maakt deel uit van de Biënnale van Venetië editie 2013 en kan worden bezocht als deel van de tentoonstelling "Het Encyclopedische Paleis" in het Centrale Paviljoen. Recente solotentoonstellingen zijn onder meer "Landschappen" in BOZAR te Brussel (2012) en tentoonstellingen van zijn tekeningen in het Centre Pompidou te Parijs (2007). Hij was verantwoordelijk voor het Belgisch Paviljoen op de Biënnale van Venetië in 1997. Zijn monumentale openbare kunstwerk "De Kapel van het Niets", in de tuin van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus in Duffel (België), werd ingehuldigd in 2007.

Thierry De Cordier werd geboren in Oudenaarde (België), in 1954. De kunstenaar woont op dit ogenblik in Oostende, aan de Belgische kust.

Photography © 2013 Dirk Pauwels, Gent
Courtesy the Artist and Xavier Hufkens, Brussels