ORG Permanent Modernity

Monument voor een open samenleving

Arsenale
15e Internationale Architectuurtentoonstelling
la Biennale di Venezia
28 mei-27 november 2016

Het Brusselse architectuur en stedenbouwkundig ontwerpbureau ORG Permanent Modernity neemt dit jaar deel aan de hoofdtentoonstelling van de architectuurbiënnale van Venetië. Onder de titel “Reporting from the front” richt de curator van de Biënnale, de Chileense architect Alejandro Aravena, zich op het tentoonstellen van architectuurprojecten die, door de balans van intelligentie en intuïtie, het mogelijk maken om te ontsnappen van de status quo; projecten die, ondanks een schaarste van middelen, intensifiëren wat beschikbaar is en die de krachten die winst bevoorrechten, omverwerpen in functie van het collectieve belang. Het masterplan voor Abattoir in Anderlecht en de nieuwe nieuwe multifunctionele voedingshal, recent gebouwd door ORG, zijn geselecteerd om deel uit te maken van deze modelprojecten. In een periode van economische schaarste geeft het project vorm aan nieuwe ruimtes voor samenleving en bevordert het verschillende bestemmingen, zoals een monument voor een open samenleving.

Het Abattoir 2020 Masterplan ontwikkelt een stedelijke en architecturale strategie voor de transformatie van een industriële slachthuissite in een gemengde stedelijke omgeving. Het district is gesitueerd in de immigrantenwijk van Kuregem in België, dicht bij het stadscentrum van Brussel. Het is een levendig district, maar het ontbreekt aan formele publieke diensten en economische opportuniteiten. Het masterplan zoekt naar de vernieuwing van het historische stedelijke belang van de industriële wijk door de bekrachtiging van de voormalige vleesmarkt-industrie, de renovatie van de publieke plaza, de verbinding met de tot hiertoe gefragmenteerde wijken en het creëren van stedelijke ruimte voor productie.

Gedurende het leiden en ontwerpen van de herontwikkeling van het district gedurende meer dan 8 jaar, heeft ORG de wijk geëngageerd om een consensus te ontwikkelen. Werkgroepen werden gecreëerd om de lopende studies te evalueren, de economische implicaties werden geanalyseerd en gemodelleerd en een sequens van pilootprojecten werd ontwikkeld, waarbij elke investering de ontwikkeling van een volgende site aanzet en op die manier een domino-effect creëert van implementaties.

Stedenbouw heeft pas zin als het gebouwd wordt. Het eerste gebouw, een voedingsmarkt, werd voltooid in juni 2015. Het project omvat industriële vleesverwerking, verschillende verhuurbare marktkramen, bijhorende logistieke ruimtes, parking en een commerciële stadsboerderij van 4000m² op het dak, met bijhorende kleinhandel waaronder een farm-to-table restaurant. De multifuctionele voedingshal werd gebouwd met een consistente architecturale taal: grote betonnen prefab-panelen. De panelen vormen overgedimensioneerde portico’s, die op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden.

De panelen zijn vervaardigd uit een diverse reeks van eenvoudige kolommen en balken uit gewapend beton, die ter plaatse geassembleerd worden tot portico’s. Grote cutouts van platonische vormen, geven identiteit aan de betonnen elementen. Deze handeling brengt de portico’s van een structuur van kolommen en balken tot eenvoudige abstracte vlakken, van een functioneel antwoord tot een architecturaal voorstel met verschillende interpretaties. De overgedimensioneerde portico’s creëren een veelheid aan grote identieke kamers, elke kamer gelinkt aan de aangrenzende kamer, in een open grid of verticaal gestapeld en kan bijna elk functioneel gebruik ontvangen. De platonic panels worden gecombineerd om hedendaagse stedelijke pakhuizen te creëren, gebouwen met een duidelijke stedelijke vorm, maar geen gedefinieerde inhoud. De combinatie van deze structuren richt een omgeving op met een stedelijke voorkomen. Het marktleven krijg genereuze nieuwe ruimtes en een monumentale uitstraling.

In Venetië stelt ORG, langs het hoofddok van de Arsenale, een fysieke beleving tentoon van zijn architectuur: maquettes en geluidsinstallaties zullen gepresenteerd worden onder een reeks van betonnen portico’s op ware grootte, een tijdelijke connectie van Anderlecht met de Venetiaanse Lagune.