Intuition

Curators: Axel Vervoordt & Daniela Ferretti
Co-curated by Dario Dalla Lana, Davide Daninos and Anne-Sophie Dusselier
Goorganiseerd door de stichting Axel & May Vervoordt
Palazzo Fortuny, San Marco, 3780, Venetië, Italië
Vaporetto: Line 1 Sant’Angelo stop, Line 2: San Samuele stop)
13 mei > 26 november 2017
http://www.axel-vervoordt.com, http://www.intuition.art

Parallel met de Biënnale van Venetië 2017 presenteren Axel Vervoordt en Daniela Ferretti Intuition in het Palazzo Fortuny. De tentoonstelling onderzoekt hoe intuïtie, in welke vorm dan ook, kunst overheen verschillende regio’s en periodes, culturen en generaties gevormd heeft. Het brengt historische, moderne en hedendaagse werken samen die verband houden met de concepten van intuïtie, droom, telepathie, paranormale fantasie, meditatie, creatieve kracht, hypnose en inspiratie.
Intuition, georganiseerd door de Axel & May Vervoordt Foundation en de Fondazione Musei Civici di Venezia, is de zesde en tevens laatste tentoonstelling van een veelgeprezen reeks in het Palazzo Fortuny. Eerder werden er Artempo (2007), In-finitum (2009), TRA (2011), Tàpies. Lo Sguardo dell’artista (2013) en Proportio (2015) gepresenteerd.
Intuïtie is moeilijk wetenschappelijk te bewijzen. Het zet aan tot het verwerven van kennis zonder bewijs, getuigenis of bewust redeneren; het is een gevoel dat ons leidt tot een zekere gedraging of attitude, zonder volledig te begrijpen waarom.

De tentoonstelling opent met enkele opmerkelijke Neolithische beelden van Menhirs uit de oudste Westerse beschavingen vanuit verschillende regio’s uit Europa. Deze krachtige beelden onthullen de rol die intuïtie speelt bij (anonieme) kunstenaars om zich te verbinden met de twee werelden: het zijn de eerste pogingen van de mens om een directe link te creëren tussen hemel en aarde.

Dezelfde kracht en tegelijk verstilling vinden we in werken van Chung Chang Sup, Anish Kapoor en een installatie van Ann Veronica Janssens. Deze werken zijn geïnspireerd door subjectieve ervaringen of gemoedstoestanden en de bezorgdheid van de kunstenaar voor het standpunt van de toeschouwer. Dezelfde mystieke extase is ook duidelijk in religieuze iconografie die verlichtingsmomenten toont, maar ook in de installaties van Marina Abramovic en Nicola Martini, die ons terug leiden naar het mysterie van de intuitie .

Moderne werken van Vassily Kandinsky, Paul Klee, Hilma af Klint en anderen benadrukken de intuïtieve ervaringen en gevoelens die het creatieve proces drijven, en die geleid hebben tot de oorsprong van abstracte kunst. Het belang van het spatiale en temporele onderzoek dat werd uitgewerkt door de experimentele bewegingen van Gutai, Cobra, Zero, Spazialismo en Fluxus wordt geïllustreerd aan de hand van werken van Kazuo Shiraga, Pierre Alechinsky, Günter Uecker, Lucio Fontana, Mario Deluigi en Joseph Beuys.

De interesse van de Surrealisten in het onbewuste krijgt binnen deze tentoonstelling eveneens een belangrijke focus. Hun fascinatie voor dromen, automatisch schrijven en tekenen, collectieve creaties en de verandering van het ego wordt gerepresenteerd door de zogenaamde dessins communiqués en cadavres exquis van onder andere André Breton, André Masson, Paul Eluard, Remedios Varo, Victor Brauner, samen met de experimentele camera-loze fotografie van Raoul Ubac en Man Ray, en werken op papier van Henri Michaux, Oscar Dominguez en Joan Miró.

De erfenis van de Surrealisten wordt gereflecteerd worden door een aantal werken van hedendaagse kunstenaars zoals Robert Morris, William Anastasi, Isa Genzken, Renato Leotta en Susan Morris die sinds de jaren ’60 het automatisme nieuw leven inblazen en moderniseren, wat leidde tot nieuwe vormelijke en technische resultaten. De 2de verdieping van het Palazzo Fortuny is volledig gewijd aan deze ‘Automatic writings’.

Tijdens de eerste openingsdagen zullen de bezoekers uitgenodigd worden om paranormale fantasieën te onderzoeken en te ervaren via vier performances van jonge kunstenaars gerelateerd aan dromen, telepathie en hypnose van lichaam en geest. Er zal een slaapperformance plaatsvinden van Matteo Nasini, waarbij het slaappatroon van een slaapperformer wordt geregistreerd en geanalyseerd. Vervolgens transformeert hij die data naar enerzijds keramische volumes met een 3D-printer en anderzijds naar een auditieve live performance waarbij er geluisterd wordt naar het onzichtbare geluid van onze dromen. Yasmine Hugonnet zal een performance brengen met een groep van vier dansers die in cirkels bewegen binnen een aanhoudend dialoog van stilte, gebaseerd op een gezamenlijke uitwisseling van gebaren en posities. Daarnaast zal er een hypnoseperformance plaatsvinden van Marcos Lutyens. Hij zal het publiek ertoe bewegen om te participeren door hun diepste gedachten te tekenen op twee kleitabletten. Angel Vergara zal een herwerkte versie brengen van zijn bekende improvisatie Straatman, waarbij de kunstenaar – bedekt door een wit laken – opneemt wat er rondom hem gebeurt terwijl hij het zwarte oppervlak van het aanwezige canvas uitveegt. Doordat hij niet kan zien wat er gaande is buiten het grote, witte stuk stof, is de kunstenaar aangewezen op zijn verbeelding en andere zintuigen. Voor Intuition werkt Vergara samen met muzikante Mireille Capelle, die voor deze tentoonstelling een nieuwe ‘Architecture sonore’ heeft gecreëerd samen met het Hermesensemble. Deze performance laat de toeschouwer toe om de intuitië te zien die zich afspeelt tussen een actief lichaam en gevoelige ruimtes.

Intuition wil vragen doen rijzen over de oorsprong van creatie en moet gezien worden als een work in progress. Er is een dialoog gecreëerd tussen toonaangevende hedendaagse kunstenaars, historische werken en het unieke karakter van het Palazzo Fortuny. Alberto Garutti, Kurt Ralske, Maurizio Donzelli, Berlinde De Bruyckere en Nicola Martini zorgen bovendien allen voor site-specifieke installaties als onderdeel van de tentoonstelling – en als een directe, intuïtieve respons op de ruimtes.

De bovenste verdieping van het Palazzo toont onze intuïtieve connectie met de aarde met een ‘Archive of Mind’ installatie van Kimsooja die het publiek uitnodigt te participeren door klei te rollen tot een bal door de spirituele kracht erin te bundelen en anderzijds met een collectie sjamanistische objecten die geconfronteerd worden met video-werken van Ana Mendieta en Cleo Fariselli en met een choreografie van Damien Jalet door Gilles Delmas.

Daniela Ferretti, directeur van het Palazzo Fortuny: “Twaalf jaar geleden ontmoette ik Axel Vervoordt voor het eerst en meteen betekende het het begin van een intense samenwerking. Samen begonnen we een exploratie van kunst. Het werd opgevat als een aanhoudende bevraging van universele thema’s die verschillende historische perioden interpreteren aan de hand van nieuwe standpunten. We doken in dezelfde projecten, vaak elk een verschillend pad en een andere aanpak volgend, maar uiteindelijk kwamen we altijd tot een gedeelde visie. Voor mij is Intuition daarom een synthese van een lange reis, het einde van een onderzoekscyclus die nieuwe perspectieven opent.”
Axel Vervoordt, voorzitter van de Axel & May Vervoordt Foundation: “Samen met directeur Daniela Ferretti hebben we in het Palazzo Fortuny een reeks opmerkelijke tentoonstellingen opgebouwd. Net zoals Artempo, Infinitum, Tra en Proportio is Intuition een concept dat mij al heel mijn leven fascineert en dat we beter wilden bestuderen. Intuïtie is een gevoel dat voortkomt uit totale vrijheid en dat je één maakt met kosmische energie. Het betekent het Begin en het Einde, een scherp thema voor onze laatste tentoonstelling in het Palazzo Fortuny.”
Er zullen ongetwijfeld nog meer samenwerkingen volgen tussen Axel Vervoordt en Daniela Ferretti, die door de jaren heen een intense vriendschap en samenwerking hebben opgebouwd. Vervoordt wil zich na Intuition gaan toeleggen op de opening van zijn eigen Foundation te Kanaal op 30 november 2017.